Bao bì

 • BĂNG TẢI PVC XANH GÂN V— 5 LY – 3 BỐ
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 4 BỐ — 5XC4-P-TTP – CHẠY LÒNG MÁNG
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 BỐ — 5XC-P-TTP
 • DÂY PU RĂNG ĐẮP CAO SU XANH
 • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.35 LY
 • BĂNG TẢI NHIỆT DÁN GỜ ĐỊNH VỊ THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT ĐỤC LỖ ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
 • DÂY CUROA PU ĐÚC MÀU TRẮNG – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI DẸT TRUYỀN ĐỘNG XANH VÀNG – DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY ĐAI DẸT 2 MẶT XANH DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY PU ĐÚC T10
 • BĂNG TẢI PVC ĐẮP MÚT XỐP – DÁN ĐỊNH VỊ
 • BĂNG TẢI PVC ĐEN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI XANH XANH – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • DÂY ĐAI XANH VÀNG – GIA CÔNG ĐỤC LỖ