Bao bì

 • DÂY CUROA PU ĐÚC MÀU TRẮNG – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI DẸT TRUYỀN ĐỘNG XANH VÀNG – DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY ĐAI DẸT 2 MẶT XANH DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY PU ĐÚC T10
 • BĂNG TẢI PVC ĐẮP MÚT XỐP – DÁN ĐỊNH VỊ
 • BĂNG TẢI PVC ĐEN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI XANH XANH – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • DÂY ĐAI XANH VÀNG – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • BĂNG TẢI PVC XANH – GIA CÔNG ĐỤC LỖ THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI MÁY CHÀ NHÁM THÙNG – BĂNG TẢI PVC XÁM Ô VUÔNG
 • Băng tải PVC xanh gai nhám nối bằng đinh xương cá
 • Dây đai gia công đắp mút xanh
 • DÂY CAO SU XANH ĐÚC LIỀN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • BĂNG TẢI NHIỆT ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.3 LY