Gỗ – Mùn Cưa

 • BĂNG TẢI PVC XANH GÂN V— 5 LY – 3 BỐ
 • BĂNG TẢI PVC XANH BẬC THANG – 2 LỚP BỐ – CÔNG TY BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI PVC XANH ĐÚC GẦU BÈO
 • BĂNG TẢI MÁY CHÀ NHÁM THÙNG – BĂNG TẢI PVC XÁM Ô VUÔNG
 • Băng tải PVC xanh gai nhám nối bằng đinh xương cá
 • BĂNG TẢI PVC XÁM VUÔNG NHỎ
 • Gia công băng tải PVC xanh tai bèo dán gờ T
 • Băng tải PVC xám ô vuông
 • Băng tải PVC xanh gai nhám, dùng cho máy chà nhám thùng
 • Gia công băng tải PVC gân V
 • Băng tải PVC xanh nhám
 • BĂNG TẢI PVC XÁM GÂN THẲNG 6 LY – 3 LỚP BỐ — 6XAG-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH GAI V 5 LY – 2 LỚP BỐ — 5XGV-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH GAI THẲNG 5 LY – 2 LỚP BỐ — 5XG-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XÁM HẠT 9 LY – 3 LỚP BỐ — 9XH-P-TTP