Giầy

 • BĂNG TẢI PVC XANH GÂN V— 5 LY – 3 BỐ
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 4 BỐ — 5XC4-P-TTP – CHẠY LÒNG MÁNG
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 BỐ — 5XC-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH ĐÚC GẦU BÈO
 • DÂY CAO SU XANH ĐÚC LIỀN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • BĂNG TẢI PVC XANH 2 LY – 2 LỚP BỐ – 2X-P-TTP
 • Gia công băng tải PVC xanh tai bèo dán gờ T
 • Băng tải PVC xám ô vuông
 • Băng tải PVC xanh gai nhám, dùng cho máy chà nhám thùng
 • Gia công băng tải PVC gân V
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 LỚP BỐ — 5XC3-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH 4 LY – 3 LỚP BỐ — 4X-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH 3 LY – 2 LỚP BỐ — 3X-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH – 1 LY — 1X-P-TTP