Băng tải chịu nhiệt (Teflon , nỉ…)

  • BĂNG TẢI NHIỆT – SẤY HỒNG NGOẠI
  • BĂNG TẢI NHIỆT ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
  • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.3 LY
  • BĂNG TẢI LƯỚI CHỊU NHIỆT