Băng tải cao su

  • DÂY CAO SU XANH ĐÚC LIỀN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
  • Băng tải cao su trơn – Tổng hợp
  • Băng tải cao su gân V – Tổng hợp
  • Băng tải cao su gân V – 8.5ly – 4 lớp bố
  • Băng tải cao su gân V – 7.5ly – 3 lớp bố
  • Băng tải cao su trơn 12ly – 5 lớp bố
  • Băng tải cao su trơn 10.5 ly – 5 lớp bố
  • Băng tải cao su trơn 9.5 ly – 4 lớp bố
  • Băng tải cao su trơn 7 ly – 3 lớp bố
  • Băng tải cao su trơn 5 ly – 3 lớp bố