Dây Đai Dẹt & Dây Curoa

 • DÂY PU RĂNG ĐẮP CAO SU XANH
 • DÂY CUROA PU ĐÚC MÀU TRẮNG – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA RĂNG ĐẮP CAO SU ĐỎ – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI DẸT TRUYỀN ĐỘNG XANH VÀNG – DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY ĐAI DẸT 2 MẶT XANH DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY PU ĐÚC T10
 • DÂY ĐAI XANH XANH – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • DÂY ĐAI XANH VÀNG – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • Dây đai gia công đắp mút xanh
 • DÂY ĐAI DA BÒ 5 LY — 5DBD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH XANH 4 LY — 4XXD-D-TTP
 • DÂY ĐAI DA BÒ 3 LY – 3.1DBD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH XÁM 2.8 LY – 2.8XXAD-D-TTP
 • DÂY XĂNG 1 LY – 1XD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH XANH 3 LY — 3XXD-D-TTP