Dệt may

 • DÂY PU RĂNG ĐẮP CAO SU XANH
 • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.35 LY
 • BĂNG TẢI NHIỆT DÁN GỜ ĐỊNH VỊ THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT ĐỤC LỖ ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
 • DÂY CAO SU XANH ĐÚC LIỀN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
 • BĂNG TẢI NHIỆT ĐỤC LỖ GẮNG KHOEN THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.25LY
 • Gia công băng tải PVC xanh tai bèo dán gờ T
 • Băng tải PVC đắp mút xanh
 • Băng tải PVC trăng – đắp mút
 • BĂNG TẢI PU XANH 2 LY – 2 LỚP BỐ — 2XU-P-TTP
 • BĂNG TẢI PU XANH 1.5 LY – 2 LỚP BỐ — 1.5XU-P-TTP