Dệt may

  • DÂY CAO SU XANH ĐÚC LIỀN – GIA CÔNG ĐỤC LỖ
  • BĂNG TẢI NHIỆT ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
  • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.3 LY
  • Gia công băng tải PVC xanh tai bèo dán gờ T
  • Băng tải PVC đắp mút xanh
  • Băng tải PVC trăng – đắp mút
  • BĂNG TẢI PVC XANH 2 LY – 2 LỚP BỐ — 2XU-P-TTP
  • BĂNG TẢI PVC XANH 1,5 LY – 2 LỚP BỐ — 1.5XU-P-TTP