Thực phẩm

 • BĂNG TẢI PVC TRẮNG 1 LY – 1 BỐ — 1T-P-TTP
 • BĂNG TẢI PU TRẮNG 0.8LY – 1 BỐ — 0.8TU-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH GÂN V— 5 LY – 3 BỐ
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 4 BỐ — 5XC4-P-TTP – CHẠY LÒNG MÁNG
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 BỐ — 5XC-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH BẬC THANG – 2 LỚP BỐ – CÔNG TY BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • BĂNG TẢI PU TRẮNG DÙNG CHO NGÀNH THỰC PHẨM
 • BĂNG TẢI PVC XANH DƯƠNG 3LY – 2 LỚP BỐ — 3XD-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH – GIA CÔNG ĐỤC LỖ THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT – SẤY HỒNG NGOẠI
 • BĂNG TẢI DÙNG CHO NGÀNH THỰC PHẨM, PVC TRẮNG GIA CÔNG DÁN GÂN V
 • Băng tải PVC xanh tai bèo
 • Băng tải PVC trắng láng
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 LỚP BỐ — 5XC3-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC TRẮNG 5 LY – 3 LỚP BỐ — 5TD-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH DƯƠNG 3 LY – 2 LỚP BỐ — 3XD-P-TTP