Gia công dây theo yêu cầu

  • Gia công băng tải PVC xanh tai bèo dán gờ T
  • Băng tải PVC xám ô vuông
  • Băng tải PVC xanh gai nhám, dùng cho máy chà nhám thùng
  • Gia công băng tải PVC dán bèo biên
  • Gia công băng tải PVC gân V
  • Băng tải PVC trắng láng
  • Băng tải PVC xanh nhám
  • Băng tải PVC đắp mút xanh
  • Băng tải PVC trăng – đắp mút
  • Băng tải pvc xanh – gia công gờ dẫn hướng