Sản phẩm

 • Băng tải PVC xám ô vuông
 • Băng tải PVC xanh gai nhám, dùng cho máy chà nhám thùng
 • Gia công băng tải PVC dán bèo biên
 • Gia công băng tải PVC gân V
 • Băng tải PVC trắng láng
 • Băng tải PVC xanh nhám
 • Băng tải PVC đắp mút xanh
 • Băng tải PVC trăng – đắp mút
 • Băng tải pvc xanh – gia công gờ dẫn hướng
 • DÂY ĐAI XANH XANH 3 LY — 3XXD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH VÀNG 4 LY — 4XVD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH XANH 4 LY — 4XXD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH ĐEN 1.2 LY — 1.2XDD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH XANH 6 LY — 6XXD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH VÀNG 2.5 LY — 2.5XVD-D-TTP
 • DÂY ĐAI XANH ĐEN 1 LY — 1XDD-D-TTP