Sản phẩm

 • DÂY CUROA PU ĐÚC MÀU TRẮNG – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • BĂNG TẢI PVC XANH GAI NHÁM DÁN GỜ ĐỊNH VỊ – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY CUROA RĂNG ĐẮP CAO SU ĐỎ – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • CAO SU QUẤN TRỤC – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • BĂNG TẢI PVC XANH BẬC THANG – 2 LỚP BỐ – CÔNG TY BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY ĐAI DẸT TRUYỀN ĐỘNG XANH VÀNG – DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • DÂY ĐAI DẸT 2 MẶT XANH DÙNG CHO NGÀNH BAO BÌ
 • BĂNG TẢI PU TRẮNG DÙNG CHO NGÀNH THỰC PHẨM
 • BĂNG TẢI PVC XANH ĐÚC GẦU BÈO
 • DÂY PU ĐÚC T10
 • BĂNG TẢI PVC ĐẮP MÚT XỐP – DÁN ĐỊNH VỊ
 • BĂNG TẢI PVC XANH DƯƠNG 3 LY – 2 LỚP BỐ — 3XD-P-TTP
 • CỐC BI ĐẬY CON LĂN
 • CON LĂN BỌC CAO SU
 • CỐC BI CẦU – CON LĂN ĐA HƯỚNG