Sản phẩm

 • BĂNG TẢI PVC TRẮNG 1 LY – 1 BỐ — 1T-P-TTP
 • BĂNG TẢI PU TRẮNG 0.8LY – 1 BỐ — 0.8TU-P-TTP
 • BĂNG TẢI PVC XANH GÂN V— 5 LY – 3 BỐ
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 4 BỐ — 5XC4-P-TTP – CHẠY LÒNG MÁNG
 • BĂNG TẢI PVC XANH 5 LY – 3 BỐ — 5XC-P-TTP
 • DÂY PU RĂNG ĐẮP CAO SU XANH
 • Bulong bắt gàu
 • BĂNG TẢI NHIỆT LOẠI TRƠN 0.35 LY
 • BĂNG TẢI NHIỆT DÁN GỜ ĐỊNH VỊ THEO YÊU CẦU
 • BĂNG TẢI NHIỆT ĐỤC LỖ ĐÓNG NÚT THEO YÊU CẦU
 • DÂY CUROA PU ĐÚC MÀU TRẮNG – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • BĂNG TẢI PVC XANH GAI NHÁM DÁN GỜ ĐỊNH VỊ – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
 • DÂY CUROA RĂNG ĐẮP CAO SU ĐỎ – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • CAO SU QUẤN TRỤC – BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • BĂNG TẢI PVC XANH BẬC THANG – 2 LỚP BỐ – CÔNG TY BĂNG TẢI THÀNH THỊNH PHÁT
 • DÂY CUROA ĐẮP PVC GAI XANH XANH – GIA CÔNG THEO YÊU CẦU